Przede wszystkim musi być akceptacja


Lipiec  22  2020

Publiczne

Po raz kolejny Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : „ 2 – go sierpnia, wejdżcie do Arki Prawdy Wiary.

Będzie wam dana łaska wiary i akceptacji wszystkiego, co Ja oferuję

w drodze Mojego Potrójnego Błogosławieństwa ** – o ile trwacie

w wierze.

Nie przychodźcie tutaj bez wiary, czyli oczekując dowodu, że wszystko

co tutaj ma miejsce jest prawdziwe.

Przede wszystkim musi być wasza akceptacja.

Czyli musicie zakceptować, że Ja jestem Wszechmogącym Bogiem

i mogę uczynić wszystko zgodnie z Moją Ojcowską i Bożą Wolą,

wtedy wasze serca będą otwarte na wiarę.

Pragnę za pomocą tego Błogosławieństwa, wycisnąć w waszych sercach

Moje najwyborniejsze łaski – radość i pokój.

Ja jestem gotowy, żeby to uczynić i wy musicie tak samo być gotowi. ” 

* Uroczystość Boga Ojca i Jego Bożej Woli, Uroczystość Maryi – Królowej Aniołów.

** Potrójne Błogosławieństwo : Błogosławieństwo Swiatła, Patriarchalne Błogosławieństwo

i Apokaliptyczne Błogosławieństwo.

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 6 : 10 – 17

” W końcu, badżcie mocni w Panu siłą Jego Potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą,

byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła.

Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom,

przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom

duchowym na wyżynach niebieskich.

Dlatego, weżcie na siebie pełną zbroję Bożą – abyście w dzień zły, zdołali się

przeciwstawić i ostać – zwalczywszy wszystko.

Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą  oblókłszy

pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość

głoszenia Dobrej Nowiny o pokoju.

W każdym położeniu, bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie

zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.