Wiele ukrytych Prawd wyjdzie na jaw.


Lipiec  23  2020

Publiczne

Po raz kolejny Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :” Dzisiaj wam mówię, że tak jak Moje Potrójne

Błogosławieństwo * udziela duszy jasności odnośnie jej stanu przede

Mną, tak samo ci, poświęceni temu Błogosławieństwu – wyrażnie

zrozumieją wszelkie sprawy światowe.

W związku z tym wiele ukrytych spraw wyjdzie na jaw.

Walka o władzę będzie potraktowana jako walka dobra ze złem.

Jest to wspaniała łaska – tak konieczna – po stronie Prawdy.

W tym celu – potrzebne są wszelkie wysiłki do propagowania tej

Błogosławionej Karty. **

Niebo udziela extra mocy tego rodzaju wysiłkom. „

+++  – ponieważ ich uszy świerzbią

* Błogosławieństwo Swiatła, Patriarchalne Błogosławieństwo oraz Błogosławieństwo

Apokaliptyczne.

** Karta z Trzema Błogosławieństwami Boga Ojca.

+++

2 – GI  LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 4 : 1 – 5

” Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, Który będzie sądził żywych

i umarłych i na Jego Pojawienie się i na Jego Królestwo;

głoś naukę nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd,

poucz, podnieś na duchu z cała cierpliwością , ilekroć nauczasz.

Przyjdzie bowiem chwila, że zdrowej nauki nie będą znosili, ale według

własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli

nauczycieli.

Będą się odwracać od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym

opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj

dzieło ewangelisty, spełnij swoje posługiwanie. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.