Ci, którzy otrzymują Moje Potrójne Błogosławieństwo, będą umocnieni i lepiej przygotowani do tego, co nadejdzie.


Lipiec  29  2020

Publiczne

Po raz kolejny Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – przygotujcie się na Mój Uroczysty Dzień*

w Niedzielę – modląc się o głęboką wiarę we wszystko, co tutaj się dzieje. **

Błogosławiona Karta *** oferuje wam Moje Potrójne Błogosławieństwo****.

Jeśli macie wiarę – wtedy otrzymacie najgłębsze łaski .

Za pomocą tych Błogosławieństw, dotknę waszych serc w niewypowiedziany

sposób.

Moje Potrójne Błogosławieństwo jest na kawałku płótna umieszczonym

na tej Karcie.

Nigdy przedtem, nie podjąłem tak drastycznych kroków wobec dusz na ziemi.

Lecz nigdy przedtem, nie było aż takiej potrzeby.

Będą  konsekwencje jeśli chodzi o ludzką arogancję i miłość do grzechu.

Ci, którzy otrzymują Moje Błogosławieństwo – będą umocnieni i lepiej

przygotowani na to, co nadejdzie. „

* Uroczystość Boga Ojca i Jego Bożej Woli i Maryi Królowej Aniołów- 2 sierpnia

** Miejsce Objawień w Maranatha Spring and Shrine – 37137 Butternut Ridge Rd,

North Ridgeville OH

*** Potrójne Błogosławieństwo : Błogosławieństwo Swiatła, Patriarchalne

Błogosławieństwo oraz Błogoslawieństwo Apokaliptyczne.

www. holylove.org/wp-content/upoloads/2020/07/Qand A-TB-and-Holy-Card-and-

Prayer-Day.pdf

**** www.holylove.org/wp-content/uploads/2020/07/Triple _ Blessing.pdf

+++

1 – SZY  LIST  SW.  PIOTRA

rozdz. 2 : 7

”  Wam zatem, którzy wierzycie cześć !

Dla tych zaś, co nie wierzą – właśnie ten kamień, który odrzucili

budowniczowie, stał się  głowicą węgla. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.