Dopiero wtedy odczujecie potęgę Mojej Mocy, która jest efektem tego potężnego Daru.


Lipiec  30  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako 

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci, zachęcam was, żebyście odnależli pokój

w swoim poddaniu się Mojemu Potrójnemu Blogosławieństwu *.

To poddanie oznacza, że traktujecie Moje Potrójne Błogosławieństwo

jako prawdziwe.

Dopiero wtedy odczujecie potęgę Mojej Mocy, która jest efektem tego

potężnego Daru.

Nasze serca się stykają w tym Błogosławieństwie.

W ten sposób, możemy zgodnie pracować nad przyjeciem Prawdy

odnośnie dobra i zła.

 Kiedy odróżniacie dobro od zła – wtedy żyjecie w pokoju.

Jednocześnie jesteście w stanie dostrzegać, że progresywny postęp jest

hasłem zła i liberalnego myślenia. „

* Błogosławieństwo : Swiatła, Patriarchalne oraz Apokaliptyczne.

+++

2 – GI  LIST  SW.  PAWLA  DO  TESALONICZAN

rozdz. 2 : 9 – 12

” Pojawieniu się Jego, towarzyszyć będzie działanie Szatana z całą mocą,

wśród znaków i fałszywych cudów; działanie z wszelkim zwodzeniem

ku nieprawości tych, którzy gi, tak iż ną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy,

aby dostąpić zbawienia.

Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa tak iż uwierzą kłamstwu.

aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, a upodobali sobie

nieprawość. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

 

Comments are closed.