Archiwum dla Sierpień, 2020

Sierpień  26  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – dzisiaj jak zwykle do was mówię, żeby 

ożywić wasze serca w Prawdzie i sprawiedliwości.

Nie zdajecie sobie sprawy z ukrytych planów Szatana, niezaleznie 

od Covid 19.

Zły chce podzielić i osłabić dobro, które w efekcie staje sie bezbronne

na jego ataki.

Wielu nieświadomie staje się jego agentami.

Latwo to zauważyć podczas kampani politycznych.

W tym roku, znów wyślę żołnierzy – Aniołów, żeby stali przy urnach

wyborczych, a karty wyborcze wysłane drogą pocztową poniosą

Aniołowie.

Wynik wyborczy nie będzie ustalony w jeden dzień.

On będzie się powoli wyłaniał.

Dlatego przygotujcie sie do walki.

Podczas, gdy Ja wysyłam Moich żołnierzy Aniołów, żeby czuwali nad

sercami, wróg wysyła swoich własnycb agentów, żeby oponowali

wszelkiemu dobru.

Więc módlcie się, żeby walka była rozpoznana i jawnie pokonana. „

+++ń

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 6 : 10 – 18

” W końcu, bądżcie mocni w Panu, siłą Jego Potęgi .

Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów

diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom

przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności , przeciw pierwiastkom

duchowym zła na wyżynach niebieskich.

Dlatego weżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły, zdołali się przeciwstawić

i ostać , zwalczywszy wszystko.

Stańcie więc do walki , przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz,

którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny

o pokoju.

W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której, zdołacie zgasić

wszystkie rozżarzone pociski Złego.

Weżcie też hełm zbawienia i Miecz Ducha – to jest Słowo Boże- wśród wszelakiej

modlitwy i błaganich. Przy każdej sposobności, módlcie sie  w Duchu !

Nad tym właśnie czuwajcie z cała usilnością i proście za wszystkich świętych ! ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy