objawienia w Ohio i oredzia

Polityka – to pole bitewne pomiędzy dobrem a złem.


Sierpień  28  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – nigdy przedtem wasze opinie i wybory

nie były tak ważne.

Jeśli wpadliście w pułapkę Szatana i bładzicie, w takim razie, znajdziecie

się pod rządami wypaczonych sumień.

Całymi narodami zawładnie chaos i anarchia.

Te sytuację, możecie zaobserwować w tym kraju *, gdzie słowo

” sanktuarium ” odnosi się do jawnego chaosu.

Polityka – to pole bitewne pomiędzy dobrem a złem.

Przyszłość tego narodu będzie ustalona w drodze kilku głosów.

Już są nieuczciwe starania, odnośnie przyszłości dla tego kraju.

Więc wasza każda decyzja musi wypływać ze Swiętej Milości, gdyż Ona

obejmuje Moje Przykazania.

Jest to siła, na której musicie polegać.

Zło również odnajdzie unikalne sposoby, żeby z wami walczyć.

Bardzo często pod maską dobra.

Dlatego, módlcie się o mądrość, żebyście mogli podążać za Moją Bożą

Wolą, a nie za fałszywmi hasłami lub słowami. „

* USA

+++

2 – GI  LIST  SW.  PAWLA  DO  TESALONICZAN

rozdz. 2 : 9 – 12

” Pojawieniu się jego będzie towarzyszyć działanie Szatana, z całą mocą, wśród

znaków i cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy

giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia.

Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą klamstwu,

aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie

nieprawość. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.


Archiwa