Dzieci – nie pozwólcie, żeby wasze serca pogrążały się w przeszłości.


Wrzesień  12  2020

Publiczne

Po raz kolejny Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – nie pozwólcie, żeby wasze serca pogrążały

się w przeszłości. Trwajcie ze Mną w terażniejszości.

Tutaj jest wasze zbawienie.

Pozwólcie, żebym  w każdym obecnym momencie, mógł odnawiać

wasze serca w Swiętej Miłości.

W tych dniach, brak Swiętej Miłości w sercach stał się powodem wszelkich

problemów: apostazy, chciwości, niecierpliwości do innych, braku ufności,   

oszukiwania i ogólnego nieładu.

To nie są jedynie skazy charakteru, są to duchy – złe duchy , z którymi

ludzie współpracują.

Rano, kiedy wstajecie – dedykujcie każdy dzień Swiętej Miłości.

To posłuży wam podczas dnia, jako bariera przeciw sugestiom Szatana.

Wasi aniołowie chcą uchronić was od błędów, lecz wy musicie z nimi

kooperować. Rozpoznawajcie ataki Szatana, modląc się o prawidłowe

rozeznanie.

Taki jest sposób, żeby poplątać plany wroga  w swoim sercu. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  GALATOW

rozdz. 6 : 7 – 10

” Nie łudżcie się, Bóg nie dozwoli z Siebie szydzić. A co człowiek sieje to i żąć będzie;

kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w Duchu, jako plon

Ducha, zbierze życie wieczne.

W czynieniu dobrze , nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony,

o ile w pracy nie ustaniemy.

A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom

w wierze. ”

+++

LIST SW. PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 6 : 10 – 17

W końcu, bądżcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą,

byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła.

Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom,

przeciw władzom, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.

Dlatego weżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły, zdołali się

przeciwstawić i ostać zwalczywszy wszystko.

Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze Prawdą, i oblókłszy pancerz,

którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej

nowiny o pokoju.

W każdym położeniu, bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić

wszystkie rorzażone pociski Złego.

Weżcie też hełm zbawienia i Miecz Ducha – to jest Słowo Boże. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press  – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

 

 

 

 

Comments are closed.