objawienia w Ohio i oredzia

Jeśli nie żyjecie wspólnie w pokoju na ziemi, wobec tego nie możecie żyć w Niebie.


Wrzesień  28  2020

Publiczne

Po raz kolejny Ja ( Maureen ), widzę Wielki Plomien, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Jestem bardzo zadowolony, że został zawarty pokój

na Bliskim Wschodzie,  * chociaż Palestyńczycy się na to nie zgadzają.

Lecz Ja pragnę pokoju wśród wszystkich Moich dzieci.

Pragnę, żeby wszyscy byli zjednoczeni dla wspólnego dobra.

Powodem, dla którego w tym miejscu Objawień, nad ” Maryją – Naszą

Panią Bolesną „, od czasu do czasu unosi się Niebiańska Mgła jest to,

że Ona bardzo cierpi, obserwując, jak serce świata wyszukuje powodów,

żeby sobie wzajemnie oponować, a czasami wręcz w drodze gwałtu. 

Jeśli nie możecie razem żyć w pokoju na ziemi, w takim razie,

nie możecie żyć w Niebie.

Gwałt nie jest rozwiązaniem. Jest problemem.

Nie pozwólcie, żeby publiczne media was podżegały, uderzając

w dumę rasizmu, gdyż to stwarza kolejne problemy. 

Traktujcie jeden drugiego w pokojowym nastawieniu, a nie wrogim.

Pozwólcie, żeby w sprawach dobra i zła, Moje Przykazania były głównym

Sędzią. ” 

* pełna normalizacja pokojowych relacji pomiedzy Izraelem a Zjednoczonymi

Emiratami Arabskimi – Sierpień 13 2020.

** Statua Matki Bożej Bolesnej przy Jeziorze Lez.

*** Miejsce Objawień w Maranatha Spring and Shrine w North Ridgeville OH.

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 4 : 1 – 6

” A zatem, zachęcam was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób

godny powołania, jakim zostaliście wezwani.

Z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości.

Usiłujcie zachować jedność Ducha, dzięki więzi, jaką jest pokój.

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei,

jaką daje wasze powołanie.

Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.

Jeden Bóg i Ojciec wszystkich , Który jest i działa ponad wszystkimi, przez

wszystkich i we wszystkich.

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.


Archiwa