Moja Sprawiedliwość jest dalekosiężna.


Wrzesień  10  2020

Publiczne

Po raz kolejny, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który

rozpoznaję jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – zbliżają się najważniejsze czasy w historii

rodzaju ludzkiego. Moja Sprawiedliwość jest dalekosiężna.

Wszędzie jest w mniejszym stopniu zamanifestona, po całej ziemi.

Gdyby wszystkie Moje dzieci pilnie zwracały uwagę na znaki czasów,

wtedy Ja, spojrzałbym na ich akty pokuty i zmiejszył Swoją skalę

Sprawiedliwości.

Dzisiaj macie pandemię, nieszczęścia naturalne o nieprzewidzianych

proporcjach oraz różne spięcia wśród narodów, które jeśli nie będą

usunięte, doprowadzą do śmiertelnych konsekwencji.

Bardzo często żródła naturalne są formą okupu. Ostateczne polityczne

rozwiązania wymagają odpowiedzialności za przyszłość świata.

Ponieważ człowiek posiada tak wielką  wiedzę i potęgę – więc liczy się to,

co jest w jego sercu.

Te Orędzia * mają skłonić serca ku większemu dobru.

Usilnie was dzisiaj proszę, zwracajcie na to uwagę i dostosujcie swoje 

serca do Moich Przykazań.

W tym jest wasza ostatnia nadzieja. „

+++

KSIEGA  JONASZA

rozdz. 3 : 3 – 10

” Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo

odległym – na trzy dni drogi.

Począł wiec Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał i głosił :”Jeszcze czterdzieści

dni, a N więc zostanie zburzona. ”

I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego

do najmniejszego. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie

płaszcz , oblókł się w wór i siadł na popiele.

Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie, co następuje:

” Ludzie i zwierzęta,bydło i trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją.

Niech się obleką w wory – ludzie i zwierzęta – niech żarliwie wołają do Boga !

Niech każdy odwróci się od złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia

swoimi rękami .

Kto wie, może sie odwróci i ulituje Bóg, odstapi od zapalczywości swego gniewu, a nie

zginiemy ?

Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się do swojego złego postępowania.

I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard – Second

Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.