Moje dzieci, nie opierajcie się na złych opiniach.


Wrzesień  7  2020

Publiczne

Znów ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Moje dzieci – nie opierajcie się na złych opiniach.

Niektórzy z was sprawiają wrażenie, że wszystko wiedzą, łącznie

z datami konkretnych wydarzeń.

Lecz kiedy Mnie uważnie posłuchacie, wtedy będziecie szukali dla siebie

bezpiecznego miejsca, czyli swoich osobistych relacji ze Mną.

Tylko w drodze modlitw i poświęceń, poczujecie się bezpiecznie,

a wielu tych, którzy szukają jedynie znaków i cudów – upadnie.

Akceptujcie Moje Przykazania. Zyjcie według nich i bądżcie im posłuszni.

W ten sposób, będziecie sprawiali dobre wrażenie na innych, stając się

autentycznym Orędziem. *

Dzisiejsze troski i zmartwienia, powierzajcie Mnie i nie zważajcie

na fałszywe relacje obecnych mediów.

Wszędzie otacza was szatańskie zwątpienie.

Lecz w tym samym czasie – towarzyszy wam Moja Wszechpotężna Ręka

Mojej Bożej Woli.

Dlatego, nie pozwólcie, żeby Szatan zakłócał pokój w waszych sercach.

Odstraszajcie go swoimi Różańcami, odmawianymi w szczerosci serca.

Ja zawsze jestem z wami, w każdym obecnym momencie.

Pocieszajcie Mnie w czasach, które doganiają niewierzących. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  GALATOW

rozdz. 6 : 7 – 10

” Nie łudżcie się . Bóg nie dozwoli z Siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć

będzie; kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała, zbierze zagładę ; kto sieje

w Duchu, jako plon Ducha zbierze życie wieczne.

W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać

plony, o ile w pracy nie ustaniemy.

A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym

braciom w wierze. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.