Musicie w cywilizowany sposób przedstawiać swoje punkty widzenia.


Wrzesień  6  2020

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” O tych czasach byliście ostrzegani, kiedy Prawda

uzależniona od opinji, staje sie iluzją.

Ja nie mogę za was wybierać Prawdy, ale ją z łatwością odkryjecie,

o ile wierzycie w te Orędzia. *

Jeśli będziecie mieli Prawdę w sercu, wtedy z łatwością odróżnicie

dobro do zła.

Dzisiaj dobro i zlo egzystuje w publicznym życiu.

Ja pragnę waszej jedności w Swiętej Miłości, która zbliża was do Prawdy

i  jest wcieleniem wszystkich Przykazań.

Taka jest struktura, której poszukuje rodzaj ludzki, lecz w drodze gwałtu,

nigdy jej nie odnajdzie.

Wyrażajcie swoje punkty widzenia w cywilizowany sposób.

Gwałt jest dowodem, że żle postępujecie.

Zagorzałe debaty mogą rzucić światło Prawdy na stanowiska, jakie mają

niektórzy w pewnych ważnych sprawach.

Niemniej, wasze wybory nadal się liczą.

Waszymi sercami musi rządzić dobroczynność.

Módlcie się, żebyście nie byli wprowadzeni w błąd. „

+++

2 – GI  LIST  SW.  PAWLA  DO  TESALONICZAN

rozdz. 2 : 13 – 16

” Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umilowani

przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny, przez

uświęcenie Ducha i wiarę w Prawdę.

Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili Chwały

naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przeto bracia, stójcie niewzruszenie

i trzymajcie się Tradycji, o których zostaliście pouczeni, bądż żywym słowem,

bądż za pośrednictwem naszego listu.

Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, Który nas umiłował

i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei,

niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej

mowie. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.