Przez całe swoje życie Ona była w bliskich relacjach ze Mną.


Wrzesień  13  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Z okazji nadchodzącej Uroczystości Matki Bożej

Bolesnej * przygotowuję serca, które pielgrzymują w to miejsce. **

Swięta Matka w drodze łaski została wybrana na Matkę Mojego

Jednorodzonego Syna.

Ona zawsze odważnie znosiła wszelkie przykrości, których doznała

w swoim ziemskim życiu.

Ja dałem Jej Sw. Józefa, żeby Ją wspierał. Ona przez całe życie była

w bliskich relacjach ze Mną.

Swięta Anna Jej tego nauczyła.

Czy są dzisiaj dzieci w ten sposób wychowywane lub uczone, żeby

zdawali się na Mnie w swoich problemach ?

Tak wiele z nich doświadcza niesprawiedliwości, chorób, a nawet ubóstwa,

lecz nie zwracają się do Mnie o pomoc.

One liczą na ludzką interwencję, która tak często zawodzi.

Bardzo często modlitwa nie jest uważana jako siła, na której należy polegać.

Lecz Ja czuję się zadowolony, oczekując na tłumy, które tutaj przyjdą, żeby uczcić

Swięto Matki Bożej Bolesnej.

Uhonoruję wszystkich obecnych, udzielając im Mojego Potrójnego

Błogosławieństwa. „

* 15 września 2020

** Miejsce Objawień Maranatha Spring and Shrine w North Ridgeville, 37137 Butternut

Ridge Road, OH 44039.

*** http://www.holylove.org/wp-contents/uploads/2020/07/Triple_Blessing.pdf

+++

PSALM 4 : 2 – 3

” Mężowie, dokąd będziecie sercem ociężali ?

Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa ?

Wiedzcie, ze Pan cudownie okazuje mi swoją łaskę,

Pan mnie wysluchuje, ilekroć Go wzywam. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.