Strach jest przeciwieństwem ufności.


Wrzesień  9  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomien, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Niektórzy czytają te Orędzia * tylko po to, żeby

się dowiedzieć o katastrofach w przyszłości, które ich czekają.

Lecz Ja codziennie mówię do tej Wizjonerki **, żeby przyciągnąć dusze

na drogę pokuty i życia w doskonałej świętości.

Jeśli dusza ma na uwadze ten cel, wtedy los świata nie ma dla niej

znaczenia.

Lecz kiedy życiowe priorytety są wykrzywione, wtedy dusze żyją w strachu.

Strach jest ulubionym narzedziem Szatana. Za pomocą strachu on wywołuje

zamieszanie wśród ludzi oraz podważa Mój Plan jaki mam dla ludzkości.

On w drodze strachu odciąga ludzi od Mojego Planu oraz drogi na którą

ich wzywam.

Strach jest przeciwieństwem ufności. Faktycznie – jest wrogiem ufności.

Dletago, w drodze tych Orędzi wzywam serce świata z powrotem do ufności

w Moją Opatrzność oraz Moją Protekcję. „

* Orędzia Swiętej i Bożej Miłości w Maranatha Spring and Shrine OH

** Wizjonerka Maureen Sweeney-Kyle

+++

EWANGELIA  SW.  LUKASZA

rozdz. 12 : 4 – 7

” Lecz mowię wam, przyjaciołom moim : nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało,

a potem nic więcej uczynić nie mogą.

Pokaże wam, kogo się macie obawiać : bójcie się tego, który po zabiciu ma moc

wtrącić do piekła.

tak, mówię wam : Tego się bójcie ! Czyż nie sprzedają pięciu wrobli za dwa asy ?

A przecież, zaden z nich nie jest zapomniany ,

Comments are closed.