Ten kraj * był zawsze schroniskiem bezpieczeństwa i pokoju.


Wrzesień  15  2020

Publiczne

Błogosławiona Maryja Dziewica mówi : ”  Chwała Jezusowi. „

” Kiedy szykujecie się do uczczenia Mojej Uroczystości jako Matki 

Bolesnej ) – jest parę spraw, które powinniście rozważyć.

Kiedyś Ja cierpiałam z powodu traktowania Mojego Syna podczas

Jego Męki. Lecz dzisiaj boleję z powodu złego traktowania Boga,

co jest w istocie rzeczą nagminną i codzienną.

Są to brutalne czasy, jeśli chodzi o lekceważenie Przykazań Boga Ojca.

Ten brak szacunku, doprowadził do aborcji – okropnego przestępstwa,

który stał się legalnym prawem.

Taka rzecz jest tylko możliwa wśród populacji, która nie odróżnia 

dobra od zła.

Ja płaczę dzisiaj, gdyż coraz więcej grzechów staje się legalnym

prawem i w ten sposób są przez ludzi akceptowane.

Gwałt jest kolejnym przykładem braku szacunku dla porządku i prawa.

Starajcie się doceniać te legalne prawa, które przekazali wam wasi

przodkowie. Oni je zatwierdzili w czasach, gdy uciekali od tyranii

w swoich byłych ojczyznach.

Ten kraj był zawsze schroniskiem bezpieczeństwa i pokoju.

Lecz dzisiaj Szatan stara się zmienić ten kraj w siedlisko zamieszania.

Dlatego, nie oddawajcie publicznych stanowisk osobie, która jest

maskotką zła. Jej publiczny rekord powinien ukazać wam przewagę

dobra nad złem.

Badżcie wystarczająco mądrzy i nie powiększajcie Moich Boleści,

popierajac tych kandydatów, którzy nie mają szacunku do dobra.

Wszyscy na publicznych stanowiskach, powinni najpierw służyć Bogu

a potem narodowi.”

+++

1 LIST  SW.  JANA

rozdz. 2 : 28 – 29

” Teraz właśnie trwajcie w Nim dzieci , abyśmy, gdy się zjawi

mieli w Nim ufność i w Dniu Jego Przyjścia, nie doznali wstydu.

Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, to uznajcie również,

że każdy, kto postepuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego. ”

 

” Drogie dzieci – dzisiaj z okazji Mojej Uroczystości, pragnę, żebyście

uhonorowali nie tylko Moje Boleści z czasów, kiedy Mój Jezus był

Ukrzyżowany. ale równiez te, które dzisiaj przeszywają Moje Serce.

Codzinna moralność, odeszła od cnoty czystości, która podoba się 

Mojemu Synowi.

To wszystko zaczęło się od aborcji.

W dzisiejszych czasach, reprodukcja nie jest powodem do fizycznych

związków pomiędzy mężem a żoną, lecz jest nim zwykła przyjemność.

I dlatego jest tak wiele nieudanych małżeństw. co w efekcie doprowadza

do ruiny.

Być może teraz zauważycie, że to wszystko jest diabelskim planem. 

I to wszystko odbywa sie w imię wolności.

Dlatego, Ja boleję, kiedy obserwuję, jak publiczni przedstawiciele,

których popieracie, namawiają do coraz większej swobody.

Moją wielką boleścią dzisiaj jest brak szacunku do Bożych Przykazań.

Rodzaj ludzki chce wyłącznie żyć dla własnej przyjemności.

Już więcej życie dla Bożej przyjemności i posłuszeństwo Jego Przykazaniom,

nie jest celem dla człowieka.

Moralność całkowicie upadła – ludzie atakują policję – tych, którzy chronią

waszej wolności.

Więc dzisiaj, kiedy oddajecie cześć Moim Boleściom, uhonorujcie Moją 

Obecność wśród was, gdyż Ja pragnę skorygować społeczeństwa oraz odciągnąć

was, Moje dzieci od moralnego upadku i wciągnąć na drogę zdecydowanego

posłuszeństwa Bożym Przykazaniom.

Taka jest droga waszego zbawienia. „

+++

1  LIST  SW.  JANA

rozdz. 3 : 18

” Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i Prawdą !

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Błogosławiona Matka.

Comments are closed.