Ja jestem Bogiem Czystej Miłości.


Pażdziernik  12  2020

Publiczne

Po raz kolejny, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który

rozpoznaję jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – Ja jestem Bogiem Czystej Miłości.

Ja kreuję życie w łonie, żeby kontynuowało tę miłość.

Dusza jest skreowana po to, żeby stać się naczyniem miłości

i naśladować Moją Miłość w najlepszy sposób, w jaki tylko potrafi.

Wszystko, co jest przeciwne Bożej Miłości – nie pochodzi ode Mnie

lecz wypływa z ciemności.

Dlatego, dałem rodzajowi ludzkiemu wskazówki do naśladowania ,

to znaczy Moje Przykazania.

Każda dusza musi znać Moje Przykazania, które powinny być 

fundamentem w ich życiu. 

Ponieważ Ja jestem Czystą Miłością, wobec tego,  nie pozostawiam

rodzaju ludzkiego, żeby utkneło bez żadnej pomocy na świecie,

czyli drogi do naśladowania.

Tą pomocą, są Moje Przykazania.

Każda dusza powinna skorzystać z tej pomocy.

Nowa interpretacja Moich Przykazań jest błędem.

Kiedy staniecie w obliczu Sądu Wiecznego – nie będziecie mieli czasu

na negocjacje z Moim Synem.

Albo jesteście w pełni posłuszni Moim Przykazaniom – albo nie.

Jeśli z czystej miłości Mnie kochacie, wówczas z czystej miłości bedziecie

Mi posłuszni.

Mówię wam o tym teraz, żeby każda dusza mogła mądrze wybrać swoje

wieczne przeznaczenie.

Moje Przykazania są Prawdą. Są waszą drogą do Nieba. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  RZYMIAN

rozdz. 1 :18

” Albowiem Gniew Boży, ujawnia się z Nieba na wszelką bezbożność

i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość – nakładają Prawdzie

pęta. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.