Archiwum dla Październik, 2020

Pażdziernik  26  2020

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca. Bóg Ojciec mówi : ” Módlcie się, żeby wszelkie

zło, które oponuje uczciwości – zostało zniwelowane.

Wasze serca musza stać się schroniskiem Prawdy.

Jest to pierwszy krok na drodze do ustalenia Resztki Kościoła.

Resztka, tak jak wszystko inne – musi uformować się w sercu, zanim

się w pełni ujawni.

Nie popierajcie niczego i w nic nie wierzcie, niezależnie od żródeł

pochodzenia, co jest niezgodne z Tradycją Wiary.

Resztka musi się przygotować, żeby przetrwać ten kontrowersyjny żar .

Jeszcze raz powtarzam, nie popierajcie nikogo, dla samego tytułu.

Módlcie się o rozpoznanie Prawdy.

Im większy wpływ ma dana osoba na innych, tym bardziej jest atakowana

przez siły zła.

Dlatego Resztka, uformowana w sercach musi otwarcie bronić Tradycji

Wiary.

Ja teraz i zawsze będę stał w obronie Resztki Wiernych. „

+++

2  LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 4 : 1 – 5

” Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, Który będzie sądził żywych i umarłych,

i na Jego Pojawienie się, i na Jego Królestwo;

głoś naukę, nastawaj w porę , nie w porę , w razie potrzeby wykaż błąd , poucz,

podnieś na duchu, z całą cierpliwością ilekroć nauczasz.

Przyjdzie bowiem chwila, że zdrowej nauki nie będą znosili, ale, według własnych

pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli.

Będą się odwracali od słuchania Prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.

Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło Ewangelisty, spełnij swe

posługiwanie ! ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy