Pragnę, żeby wszyscy ludzie dostrzegali dobro u innych …


Pażdziernik  13  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : „ Moje Królestwo na ziemi jest w  sercach i składa

się z decyzji, podejmowanych przez każdą duszę.

Niektóre decyzje was oddalają od Mojego Królestwa. Zaś inne, w każdym

obecnym momencie budują i umacniają Moje Królestwo według cnót

w sercach.

Lekcją dla was jest taki mistrz budowlany , który podejmuje słuszne

wybory i wypelnia Moje Przykazania.

Pewne dusze mają większy wpływ na innych, ze względu na rolę,

jaką spelniają, zgodnie z Bożą Opatrznością.

Takie dusze powinny wykorzystać swój wpływ, żeby przyciągnać dusze

do Mnie, zamiast je oddalać coraz bardziej ode Mnie.

Na tej podstawie będą sądzeni.

Kiedy kogoś kochacie, chcecie, żeby równiez inni tę osobę pokochali.

Wtedy pragniecie, żeby wszyscy zauważali w tej osobie to, co jest najlepsze.

Tak samo jest ze Mną, waszym Niebieskim Ojcem.

Pragnę, żeby wszyscy ludzie zauważali dobro u innych oraz pomagali każdej

duszy w pokonywaniu ułomności.

Jednocześnie proszę was, żebyście podejmowali mądre decyzje odnośnie

kandydata, którego wybieracie – gdyż te decyzje są odzwierciedleniem

waszych relacji ze Mną.

Jeśli zbliżycie się do Mnie, Ja wam pomogę w podjęciu mądrych wyborów,

wyborów, które będą umacniały Moje Królestwo na ziemi, a nie rujnowały. „

+++

1  LIST SW. JANA

rozdz.3 : 18

” Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i Prawdą ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

 

 

 

Comments are closed.