Uważajcie na Nowy Porządek Swiatowy,


Pażdziernik  15  2020

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – podażajcie szlakiem Mojej Swiętej

Opatrzności, Która zawsze obejmuje Moje Przykazania.

Te Przykazania ukazują wam Prawde, tak trudną dzisiaj do zidentyfikowania.

Nie udzielajcie poparcia nikomu, kto nie żyje zgodnie z Prawdą.

Taka osoba sprowadzi was na manowce oraz wykorzysta wszystkie

wasze zasoby dla własnych korzyści.

Uważajcie na Nowy Porządek Swiatowy.

Jest to mistrzowski plan Antychrysta.

Ten Plan utoruje drogę skorumpowanym umysłom i wypaczonemu duchowi.

Jedność wg Antychrysta, pomiedzy ludżmi i narodami jest fałszywie ukazywana.

Jest oparta na Komuniżmie – który stał się opresją dla ludzi, a nawet religijnych

wierzeń.

Owszem, niektórzy mieli dobre życie, ale oni ponosili winę za ucisk, który

znosili wszyscy inni.

Dzieci – żyjąc w tych czasach na ziemi, stajecie w obliczu unikalnych wyzwań.

Nie ulegajcie tym, którzy was oszukują.

Popierajcie Prawdę za pomocą modlitw i poświęceń. Jest to krok przeciw

Antychrystowi. „

* Komunizm – system oparty na ideologi Marxa.

+++

2  LIST  SW.  PAWLA  DO  TESALONICZAN

rozdz. 2 : 9 – 12

” Pojawieniu się Jego towarzyszyć będzie działanie Szatana, z całą mocą, wśród znaków

i fałszywych cudów; działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy

giną, ponieważ nie przyjęli miłości Prawdy, aby dostąpić zbawienia.

Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak, iż uwierzą kłamstwu, aby byli

osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli Prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. ”

+++

Wersety z Pisma sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.