Archiwum dla Listopad, 2020

Listopad  23  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Cokolwiek ma posmak nieuczciwości, hipokryzji

lub nieprawdy – pochodzi od Szatana i należy tego unikać.

Są tacy, którzy całe życie w ten sposób postępują.

Oni są pozbawieni łaski i nie naśladują drogi zbawienia.

Lecz dusze będą sądzone w zależności od tego, w jaki sposób spędzały

swój ziemski czas.

Każdej duszy jest dana łaska przetrwania w uczciwości.

Musicie poświęcać swój czas nie tylko dla przyjaciela, ale również

dla potrzeb własnego zbawienia.zbawienia.

Czasami musicie poświęcić trochę więcej czasu dla sprawiedliwości.

Ja, wasz Stwórca – pragnę dzielić każdy moment z wami.

W ten sposób, chciałbym ujawnić spiski Szatana w waszym życiu.

Zły ma indywidualny plan odciagania dusz od Swiętej Miłości, a następnie

zwabiania ich do samolubnej, przesadnej miłości.

Lecz Ja mam Swój Plan.

Plan przyprowadzania każdej duszy do Mnie - do Nieba.

Każda dusza powinna wsłuchiwać się w inspirację swojego anioła

stróża, żeby wytrwać na drodze zbawienia, którą Ja wybrałem.

Czasami czas staje się otwartą furtką do grzechu, jak np : rozrywka,

styl mody, grzechy jezyka itd.

Zły sposób spędzania czasu – to niedbałość duszy wobec jakichkolwiek

wysiłków, żeby żyć dla Mojej przyjemności.

Więc wzywam każdego z was : wracajcie do Mnie !

Moje Ramiona są gotowe, żeby was objąć oraz wybaczyć. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 2 : 4 – 10

” A Bóg , będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował,

i to nas umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia.

Laską bowiem jesteście zbawieni.

Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie

Jezusie, aby w nadchodzących wiekach, przemożne bogactwo Jego łaski, wykazać

na przykładzie dobroci względem nas w Chrystusie Jezusie.

Laską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę.

A to pochodzi nie od was, lecz jest Darem Boga; nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.

Jesteśmy bowiem Jego Dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów,

które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

nie z uczynków, aby sie nikt nie chlubił.

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy