Bądżcie czujni.


Listopad  16  2020

Publiczne

Po raz kolejny, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień , Który

rozpoznaję jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – bądżcie czujni, jeśli chodzi o własny 

patriotyzm. Nie pozbywajcie się poczucia patriotyzmu do Ameryki

na rzecz Nowego Porządku Swiatowego.

Utracenie swojej narodowej tożsamości – to otwarte drzwi do chaosu

oraz nielegalnej utraty wolności.

Zewnętrzne siły wkroczyły na scenę, żeby zakłócić wasz elekcyjny

proces.

Do nich należą głównie ci, którzy głosowali za kandydatem, którym

mogą kontrolować, czyli nie Amerykanie.

Dlatego, najważniejszą rzeczą jest umocnienie procesu wyborczego

w drodze prawa.

Nie powinno być możliwości głosowania drogą pocztową.

Liczenie głosów musi być dostępne dla organów kontroli.

Jako patrioci, słusznie się oburzacie z powodu zaistniałej

sytuacji, lecz na przeszkodzie są media, które są kontrolowane

przez te same siły zewnętrzne.

Ja przychodzę, żeby was zachęcić do tej procedury odpowiedzialności.

Nie traćcie ducha.

Moja łaska jest po stronie Prawdy. „

+++

2  LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 4 : 1 – 5

” Zaklinam cie wobec Boga i Chrystusa Jezusa, Który będzie sadził

żywych i umarłych, i na Jego Pojawienie się, i na Jego Królestwo:

głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd,

poucz, podnieś na duchu, z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.

Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale

według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią- będą sobie

mnożyli nauczycieli.

Będą się odwracali od słuchania Prawdy, a obrócą się ku zmyślonym

opowiadaniom.

Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty,

spełnij swe posługiwanie. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.