Archiwum dla Listopad, 2020

Listopad  22  2020

Publiczne

Po raz kolejny Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – szukajcie Prawdy i uparcie w niej trwajcie.

Niech wam nikt jej nie wyperswaduje, nawet osoba na najwyższej pozycji

na świecie.

Zawsze pamiętajcie, że Ja nie patrze na waszą sytuacje finansową .

Ja patrzę jedynie w serce.

Jest to godzina wielkiego chaosu na świecie, kiedy ludzie, którzy zwykle

byli wiarygodni – porzucili Prawdę.

Dlatego, uważnie obserwujcie każdego lidera, gdyż sam tytuł nie świadczy

o uczciwości danej osoby.

Tylko to, co jest w sercu jest miernikiem uczciwości i wierności Prawdzie.

Zachowujcie wdzięcznośc w swoich sercach, za wolność wam daną,

biorąc jednocześnie uwagę to, że nie ma na nią gwarancji.

Wasza wolnośc może się wam łatwo wyślizgnąć w drodze politycznej

nieuczciwości, co obecnie ma miejsce podczas ostatniej elekcji *.

Bądżcie do końca patriotami.

Szanujcie historię waszego kraju. **

Wasza siła leży w Prawdzie.

Módlcie się, żebyście zawsze mogli dostrzegać Prawdę – szukajcie jej

i nie liczcie na media, które są niegodnym żródłem informacji. „

* Prezydenckie wybory w USA – Listopad 3 2020

** USA

+++

2  LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 4 : 1 – 5

i

 

 

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy