Przede Mną nic się nie ukryje.


Listopad  20  2020

Publiczne

Po raz kolejny Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Przede Mną nic się nie ukryje.

Wczesniej czy póżniej, całe zło będzie ujawnione w świetle.

Dusze będą skazane podczas Sądu za swoje nieuczciwe zyski.

Ci na wysokich stanowiskach i mający wpływ na tysiące dusz, ponoszą

wielką odpowiedzialność przede Mną.

W każdym obecnym momencie wpływowi ludzie przeważają na skali

uczciwość versus nieuczciwość.

Niektórzy z nich, przez swój wpływ na innych stają sie powodem

ześlizgiwania sie tych ludzi do potępienia.

Wiec uważajcie, komu okazujecie lojalność.

Oficjalna władza, tak samo jak wszyscy, zawsze podlega Mojemu Sadowi.

W końcu władza, autorytet lub majątek na świecie – nie mają dla Mnie

żadnego znaczenia.

To, co jest na waszą korzyść, to wykorzystywanie swoich atrybutów

w taki sposób, który będzie służył Mnie i bliżniemu.

Dlatego, nie czujcie się zbyt bezpiecznie pod osloną ciemności.

Ja jestem Wszechwiedzący i Wszechmocny.

Zło nigdy nie zwycięży, jedynie odniesie porażkę. „

+++

KSIEGA  MADROSCI

rozdz. 6 : 1 – 11

„Słuchajcie więc królowie i zrozumiejcie, nauczcie się sędziowie

ziemskich rubieży!

Naklońcie ucha wy, co nad wieloma panujecie i chlubicie się mnogością

narodów, bo od Pana otrzymaliście władzę, od Najwyższego panowanie.

On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi .

Będąc bowiem sługami Jego Królestwa, nie sądziliście uczciwie,

aniście prawa nie przestrzegali, aniście poszli za Wolą Boga,

przeto, grożnie i rychło natrze On na was, bedzie bowiem sąd surowy

nad panującymi.

Najmniejszy znajdzie litościwe przebaczenie, ale mocnych czeka mocna kara.

Władca Wszechrzeczy nie ulęknie się osoby, ani nie będzie zważał na wielkość.

On bowiem stworzył małego i wielkiego i jednakowo o wszystkich się troszczy,

ale możnym grozi surowe badanie.

Do was się zwracam władcy, byście się nauczyli mądrościi nie upadli.

Bo ci, co świętości, święcie przestrzegają, dostąpią uświęcenia,

a którzy się tego nauczyli, ci znajdą słowa obrony.

Pożądajcie więc słów Moich, pragnijcie, a znajdziecie naukę. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard  -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.