objawienia w Ohio i oredzia

Uroczystość Cudownego Medalika


Listopad  27  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca. Bóg Ojciec mówi : ” Moją najlepszą intencją dla

dzisiejszego świata jest uwolnienie od corona wirusa oraz ujawnienie

fałszerstwa, jakie miało miejsce podczas ostatniego głosowania w USA.

Dzisiaj – konkretne kroki muszą być podjęte, żeby zwalczyć tego szalonego

wirusa.

Oprócz grożby infekcji, nowym zagrożeniem jest to, że ten wirus stanie

się sprawą polityczną – co już ma miejsce.

Na przykład, są pewne usiłowania, żeby opóżnić potencjalną szczepionkę.

Poza tym ten wirus wpływa ujemnie na ekonomię i powoduje zamykanie

businessów.

Fałszerstwo wyborcze było przestępstwem.

Technologia, która wypływa z Mojej inspiracji i jest darem dla ludzkosci,

została wykorzystana po to, żeby wypaczyć Prawdę.

To są najważniejsze troski w Moim Ojcowskim Sercu, kiedy patrzę na

dzisiejszy świat.

Ostrzegam was, nie pozwólcie, żeby sprawy materialne były ważniejsze

niż modlitwy w tych intencjach w nadchodzącym okresie Bożego Narodzenia. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  KOLOSAN

rozdz. 3 : 1 – 4

” Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych,

szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając

po prawicy Boga.

Dążcie do tego, co w górze, nie tego, co na ziemi. Umarliście bowiem

i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.

Gdy sie ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy wy razem z Nim ukazecie się

w Chwale. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.


Archiwa