objawienia w Ohio i oredzia

Koncentrujcie się na Mojej Wszechpotężnej Mocy…


Grudzień  21  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Koncentrujcie się na Mojej Wszechpotężnej

Mocy oraz tym, że przez Mojego Syna zbawiłem cały świat i każdą

generację. 

Nigdy sami nie stajecie w obliczu jakiegokolwiek problemu. gdyż

Moje spojrzenie wszystko ogarnia.

Dlatego, starajcie sie zrozumieć Moją Bożą Wolę.

Ja podaję wam rozwiązania, chociaż ich nie widzicie.

Zezwalam na krzyże u każdego człowieka, dla Chwały Mojej Niewzruszonej

Woli.

Dla was – dzieci – są to trudne sprawy do zrozumienia.

Sama Wieczność przekracza ludzkie pojęcie.

Gdyby tak nie było, ludzie by usilnie pracowali nad swoim zbawieniem.

W Wieczności nie ma ducha światowych ambicji, chciwości lub zazdrości,

które rządą tak wieloma sercami.

Uroczystość Bożego Narodzenia jest duchem radości, a nie okazją do

zaspokajania światowych apetytów.

Wszystko, czego potrzebujecie jest w waszej duchowej pielgrzymce,

która wiedzie do zbawienia.

Dlatego, miejcie staysfakcję ze spraw duchowych a nie światowych. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  KOLOSAN

rozdz. 3 : 1 – 10

” Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego,

co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga.

dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Umarliscie bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.

Gdy się ukaże Chrystus – wasze życie – wtedy i wy razem z Nim, ukażecie się

w Chwale.

Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach,

rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości.

Z powodu tych grzechów nadchodzi Gniew Boży na synów buntu.

I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli.

A teraz i wy odrzućcie to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, znieważanie,

haniebną mowę od ust waszych.

Nie okłamucie sie nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka

z jego uczynkami, a oblekli nowego, który wciąż sie odnawia., ku

głębszemu poznaniu Boga, według obrazu Tego, Który go stworzył. ”

+++

Wersety z :Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press- Revised Version Standard-

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.


Archiwa