Archiwum dla Grudzień, 2020

Grudzień  18  2020

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Z powodu tego całego zamieszania, Ja oczyszczam

Moją Resztkę i separuje ziarno od plew.

Moją Wialnią jest Moja Boża Wola. Dusze, które nie respektują Mojej

Woli, nie mogą należeć do tych, których odstawiam na bok, żeby glosili

Prawdę .”

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  TYTUSA

rozdz. 2 L 11 – 14

” Ukazała sie bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom

i poucza nas abyśmy wyrzekłszy sie bezbożności i żądz światowych, rozumnie

i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei

i objawienia się Chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa,

który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości

i oczyścić sobie lud wybrany na własnośc, gorliwy w spełnianiu dobrych

uczynków. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy