Pozwólcie, żebym był w centrum waszego życia.


Listopad  11  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – pozwólcie, żebym był w centrum waszego

życia. Niech wszystkie wasze przedsiewzięcia będą zakorzenione

w Mojej Bożej Woli.

Jest to sposób na sukces w tym świecie i w następnym.

Wasze poddanie się Mojej Bożej Woli – to przedsmak Nowej Jerozolimy.

Wszelkie doświadczenia w swoim życiu oddajcie Mnie - najpierw 

je akceptując, a potem obserwując – co ja z nimi robię.

Nawet jeśli wygląda na to, że Moje rozwiązania wam się nie podobają,

to jednak ufajcie, gdyż Mnie znacie.

Ja zdaję sobie sprawę z każdej sytuacji i  zachęcam was do cierpliwości.

Moja Wola wszędzie was otacza.

Bez Mojej Woli, nic w naturze nie egzystuje.

Pełnia czasu jest Moją Wolą.

Każda forma życia od poczęcia, aż do naturalnej śmierci – to Moja Wola.

Dusza, która przyjmuje Moją Wolę – trwa w pokoju, gdyż wie, że Ja 

panuję nad każdą sytuacją.

Tylko dusza która ufa – jest w stanie poddać się Mojej Woli.”

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 2 : 8 – 10

” Laską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was,

lecz jest darem Boga; nie z uczynków, aby sie nikt nie chlubił.

Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych

czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. ”

+++

” Baczcie więc pilnie jak postępujeci, nie jako niemądrzy, lecz

jako mądrzy, wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe.

Nie bądżcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć , co jest

Wolą Pana. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard _

Second Catholic Edition ) _ czyta Bóg Ojciec.

 

 

 

 

Comments are closed.