35 Rocznica Tytułu Naszej Pani ” Opiekunka Wiary „


Styczeń  20  2021

Publiczne

Po raz kolejny Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomięń, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – jeszcze raz mówię, zeby wam pomóc

w akceptacji osobistej świętości oraz budowaniu w swoich sercach

świętego i silnego hospicjum.

Te rzeczy nie przemijają.

Niech wasze serca będą posłuszne Moim Przykazaniom.

Pierwszym i najważniejszym Przykazaniem jest : kochać Mnie ponad

wszystko. Drugim natomiast jest : kochać bliżniego swego jak siebie

samego.

Posłuszeństwo wobec tych dwóch Przykazań, oznacza posłuszeństwo

wobec wszystkich Przykazań. Na tym polega Swięta Miłość.

Jest to zwycięztwo, do którego musicie dążyć w swoim sercu.

Lecz to nie jest jednorazowe zwycięztwo, gdyż ono wymaga codziennej

walki, w każdym obecnym momencie.

Lata temu, tego samego dnia i miesiąca, Ja wysłałem Swiętą Matkę

do tego Posłańca *.

Ona ogłosiła, że Moim Zyczeniem jest uznanie Jej  pod Tytułem

” Maryja – Opiekunka Wiary „

Lecz władze duchowne uznały, że taki Tytuł nie jest konieczny. **

Dzisiaj, mam do was prośbę, żebyście popatrzyli na stan wiary

w dzisiejszym świecie.

Jak bardzo jest potrzebna Jej Swięta Protekcja !

Ona momentalnie przychodzi, żeby pomóc tym ludziom, którzy

wzywają Jej pod tym Tytułem.

Lecz dzisiejszym problemem jest to, że ludzie są ślepi na wszelkie

wyzwania wobec wiary.

Poza tym, już więcej wiara nie jest uważana za coś ważnego.

A więc, czy jest to dziwne, że Ja przychodzę w tych czasach, błagając

was, żebyście zwyciężyli w walce o świętość swojego serca. „

* Maureen Sweeney-Kyle

+++

1  LIST  SW.  JANA

rozdz. 3 : 19-24

„Po tym poznamy, że jesteśmy z Prawdy i uspokoimy przed Nim

nasze serca. A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy

od naszego serca i zna wszystko.

Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec

Boga.

I o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego,

ponieważ zachowujemy Jego Przykazania i czynimy to, o się Jemu

podoba.

Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w Imię Jego Syna

Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie tak, jak On nam nakazał. ”

++ +

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version-

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.