7 Dzień Bożonarodzeniowej Oktawy


Grudzień  31  2020

Publiczne

Po raz kolejny Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który

rozpoznaję jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – jutro rozpoczyna się Nowy Rok, więc

Ja dzisiaj zachęcam was do zrewidowania swojej pozycji przede Mną.

A więc, czy dusza uczyni jakiś wysiłek, żeby przybiżyć sie do Mnie

w 2021 roku ?

Czy podjęła jakieś starania, żeby zbliżyć się do Mnie w drodze

ścisłego przestrzegania Moich Przykazań .

Czy czuje się odpowiedzialna za swoje decyzję w każdym obecnym

momencie odnośnie budowania domu osobistej świętości ?

A więc, starajcie się rozpoznawać to, co was oddala ode Mnie

i sprowadza na drogę potępienia.

Ja pobłogosławię takie wysiłki, żeby dusza mogła rozpoznać własną

siłę i słabości a następnie poświęcała  każdy obecny moment na coraz

głębsze poznanie Mnie i okazywanie Mi miłości. „

+++

PSALM 2

wers. 10 – 12

” Służcie Panu z bojażnią i Jego nogi ze drżeniem całujcie,

bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze,

gdyż Gniew Jego prędko wybucha.

\Szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg ignacego ( Ignatius Press- Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.