Jednoczcie się w modlitwie i umacniajcie w sprawiedliwości i Prawdzie.


Styczeń  8  2021

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :  ” Dzieci, żyjecie w czasach nowoczesnej komunikacji

oraz szybkiego przekazu informacji, co bardzo łatwia Szatanowi

wpływać na serca i w ogólności na życie ludzkie.

Zły przybiera formę rozrywki, stylu mody lub stylu życia i już

więcej nie ogranicza się do konkretnej lokacji lecz  wszedzie się 

rozprzestrzenia, przy pomocy mediów sterowanych przez Szatana.

Wy jako Moja Resztka Wiernych nie możecie ulegać prolifiracji zła,

która wszędzie was otacza.

Jednoczcie się w modlitwie i umacniajcie w  w sprawiedliwości

i Prawdzie – tak jak was uczyłem.

Bądżcie pozytywni w negatywnym świecie. Wasze modlitwy pomogą

Mi zmienić jedno serce w czasie – serce, którego możecie nigdy nie

poznać w swoim życiu. Pozwólcie, żebym korzystał z waszych modlitw

wedle Mojego uznania i nigdy nie popadajcie w zniechęcenie.

Wzywam was, Moje dzieci podczas tego ogólnego zamieszania oraz

nieoczekiwanych wydarzeń, żebyście byli solą tej ziemi, nietknięci

przez złe, a nawet grzeszne decyzje innych ludzi.

Dzięki wam, umocnię światową populację w Prawdzie.

Szatan chce, żebyście myśleli, ze wasze najlepsze wysiłki nie są

wystarczające, lecz Ja wam mówię, że dla Mne one są wszystkim. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  TYTUSA

rozdz. 2 } 11 – 14

” Ukazała sie bowiem łaska Boga, Która niesie zbawienie wszystkim ludziom

i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych,

rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym  świecie, oczekując błogosławionej

nadziei i objawienia się Chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa

Chrystusa, Który wydał samego Siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej

nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spelnianiu

dobrych uczynków. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.