Konstytucja jest aniołem stróżem dla demokracji.


Styczeń  4  2021

Publiczne

Po raz kolejny, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który

rozpoznaję jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – nadszedł pilny czas, kiedy wy jako

Amerykańscy obywatele musicie sie zjednoczyć w modlitwie,

i bronić swojej Konstytucji. *

Konstytucja jest dokumentem, który był zainspirowany przez

Niebo i na tej podstawie został założony wasz kraj **

Brak jedności i  poparcia dla tego fundamentalnego dokumentu,

oznacza utratę wolności, która była wam dana przez Boga.

Konstytucja była aniołem stróżem dla demokracji od czasów

ogłoszenia ” Deklaracji Niepodległości „.***

Nie pozwólcie, żeby zwykłe lenistwo  było powodem, że tak ważny

dokument niezauważenie się skruszy.

Ten kraj zawsze był Moim Palcem Sprawiedliwości posród chaosu

ze ztrony zewnętrznych wpływów.

Nie pozwólcie, żeby złe siły wam to odebrały, wykorzystując popularne

głosy.

Musicie zrozumieć z kim i z czym walczycie. „

* USA

** USA KONSTYTUCJA

*** DEKLARACJA  NIEPODLEGLOSCI

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz.  6 : 10 – 18

” W końcu bądżcie mocni w Panu, siłą Jego Potegi. Obleczcie pełną zbroje Bożą,

abyście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła.

Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzhnościom,

przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom

duchowym zła na wyżynach niebieskich.

Dlatego, wezcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły, zdołali się

przeciwstawić i ostać zwalczywszy wszystko.

Stańcie więc do walki przepasawszy biodra wasze Prawdą i oblókłszy pancerz,

którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia Dobrej

Nowiny o pokoju.

W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzieki której zdołacie zgasić

wszystkie rozżarzone pociski Złego.

Weżcie też hełm zbawienia i miecz Ducha – to jest Słowo Boże, wśród wszelakiej

modlitwy i błaganiach. Przy każdej sposobności, módlcie się w Duchu !

Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych ! ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

 

Comments are closed.