Narodowy Dzień dedykowany świętości życia ludzkiego „


Styczeń  22  2021

Publiczne

Po raz kolejny Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci, najcenniejsze ze wszystkiego, są Moje

relacje z wami.

Nawet jeden dzień nie powinien upłynąć, bez czynienia jakichkolwiek

wysiłków, by zbliżyć się do Mnie.

Ja wam mówiłem, że cieszy Mnie wasze posłuszeństwo Moim

Przykazaniom. Tak – jest to dla Mnie przyjemność.

Wasze modlitwy i ofiary, również Mnie cieszą.

Ja chcę mieć udział w waszym życiu. Bardzo sie cieszę, kiedy mogę

 wam pomóc w małych lub wielkich sprawach. Skierujcie swoje

pragnienia sukcesu, ku budowaniu domu os0bistej świętości.

Jest to w istocie najważniejsze zwycięztwo ze wszystkich i macie go

pod ręką. Dobrze wiecie, że te czasy są złe.

Wasze modlitwy i poświęcenia są jak ster na statku, który płynie 

po morzu kontrowersji.

Módlcie śię za wasz naród, żeby odpokutował za grzech aborcji,

Nawet w obliczu zamordowania tak wieleu istnień ludzkich, które

skreowałem, mam zamiar wam wybaczyć, gdyż Moje Miłosierdzie

jest doskonałe.

I tak jak życie ludzkie zostało zniszczone bez żadnego aktu skruchy,

tak samo wasz rząd będzie zniszczony.

Pokutujcie !  „

+++

 

Comments are closed.