Archiwum dla Styczeń, 2021

Styczeń  24  2021

Publiczne

Po raz kolejny Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Ja jestem Ojciec Wieczny – Teraz Wieczny.

Potrzebuję dwóch rzeczy od waszego narodu *, żeby odwrócić zlo,

w jakim wasz kraj się pogrążył.

Jedną jest zadośćuczynienie. a drugą – pokuta.

Te rzaeczy są nieodlączne.

Zadośćuczynienie uzdrawia Moje Ojcowskie Serce oraz Zjednoczone

Serca Jezusa i Maryji, które są zranione z powodu wielkiego grzechu

aborcji.

Zadośćuczynienie oznacza modlitwę i poświęcenia.

Ja o to prosiłem przez całe dekady za pomocą tych Orędzi.**

Następnym i najważniejszym zadaniem tego narodu musi być akt żalu.

To znaczy że ludzie muszą zrezygnować z wszystkich grzechów i oddać się

Mojemu Miłosierdziu. Jest to akt skruchy, podobnie jak zadośćuczynienie.

Oznacza to rozpoznawanie własnej drogi potępienia oraz pragnienie

podażania drogą sprawiedliwości.

To musi być odbywać sie w sercach tych, którzy w jakikolwiek sposób mieli

udział w grzechu aborcji.

Zło uczepiło sie duszy tego narodu. Podstępne ambicje wyszły na wolność.

Dobro musi się zjednoczyć i podążać w nadziei za zwycięstwem, które jest

konieczne.

Lecz to wymaga indywidualnych wysiłków od każdego z was. „

* USA

** Oredzia Swietej i Bożej Miłości w Maranatha Spring and Shrine

+++

1  LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 2 : 1 – 4

” Zalecam przede wszystkim, by prosby, modlitwy, blagania, dzękczynienia

były odprawiane za wszystkich ludzi, za królów, za wszystkich sprawujących

władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością

i godnością.

Jest to bowiem rzecz dobra i miła w Oczach Zbawiciela, naszego Boga, Który

pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawienii doszli do poznania Prawdy. ”

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  HEBRAJCZYKOW

rozdz. 3 : 12 – 14

” Uważajcie bracia, aby nie było w kimś zwas przwrotnego serca niewiary,

której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego, lecz zachęcajcie się wzajemnie

każdego dnia, póki trwa to, co ” dziś ” się zwie, aby zaden z was nie uległ

zatwardziałości przez oszustwo grzechu.

Jesteśmy bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję do końca

zachowamy silną. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard

- Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy