Prawda i uczciwość są podstawą wszelkich politycznych ustaleń.


Styczeń  6  2021

Publiczne

Po raz kolejny, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który

rozpoznaję jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ”  Niezależnie od ogólnego porozumienia, które

zmobilizowało się przeciw Prawdzie – wy, Moje dzieci musicie

odważnie żyć w Prawdzie i Ją reprezentować.

Nie zrażajcie się z powodu złych działań i podłych opinii ze strony

tych, którzy nie wiedzą kogo i co opierają.

Stańcie się powiewem świeżego powietrza dla społeczeństwa, które

dusi się od nadmiaru informacji.

Nadal wytykajcie błędy, gdyż w ten sposób będziecie mówili

o sprawiedliwości.

Aż do tej pory jestem z wami, podając wam Moją pomocną Dłoń

i udzielając różnych okazji do popierania Prawdy.

Módlcie sie codziennie o wytrwanie w Prawdzie i o przyszłość dla

tych, którzy żyją w Prawdzie, lecz nie należą do Resztki.

Prawda oznacza uczciwość. Prawda i uczciwość są podstawą

wszelkich politycznych ustaleń. „

+++

2 LIST SW. PAWLA  DO TYMOTEUSZA

rozdz. 4 : 1 – 5

” Zaklinam cie wobec Boga i Chrystusa Jezusa, Który będzie sądził żywych

i umarłych i na Jego Pojawienie się i na Jego Królestwo. głoś naukę, nastawaj

w porę i nie w porę; w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu,

z całą cierpliwością, skoro nauczasz.

Przyjdzie bowiem chwila, że zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych

pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli.

Będą się odwracali od słuchania Prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.

Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewngelisty, spełnij swe

posługiwanie. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

 

Comments are closed.