Zbagatalizowane posłuszeństwo wobec Konstytucji – to ruina demokracji.


Styczeń  5  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jjako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Zbagatelizowane posłuszeńst0wo wobec

Konstytucji * – to ruina demokracji.

W ten sposób, do władzy trafia osoba, której ludzie nie wybrali.

Dzisiaj tą drogą kroczy wasz kraj. **

Nieprzestrzeganie praw, które były fundamentem tego kraju **

oznacza brak protekcji ze strony Konstytucji dla całego narodu

oraz brak kontroli i zachowania równowagi w organach rządowych.

To nie jest wymysł jakiegoś patrioty lecz pochodzi od menadżera

sił zewnetrznych.

Prawdziwi patrioci uzasadniają swoje działanie według zgodności

z prawami ustalonymi przez założycieli tego kraju. ***

Módlcie się, żeby ta prawda była przyjeta przez amerykańska społeczność.

Pragnę, zeby cały naród nabrał świeżego oddechu przyjmując Chrzest

Prawdy. ****.

* USA Konstytucja- http://constitution.congress.gov

* USA

*** Założyciele USA – John Adams, Samuel Adams, Benjamin Franklin, Alex Hamilton,

Patric Henry, Thomas Jefferson, James Madison, John Marshall, George Mason, George

Washington.

www.britannica.com/topic/Founding_Fathers.

**** Chrzest Prawdy – http://www.holylove.org/messages/serach?_message_search%

%20 Truth%22

+++

LIST  SW. PAWLA  DO  KOLOSAN

rozdz. 2 : 8 – 10

” Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofie, będącą czczym

oszustwem, opartej na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.

W Nim bowiem mieszka cała pełnia : Bóstwo na sposób ciała, bo  zostaliście napełnieni

w Nim , Który jest Głową wszelkiej Zwierzchnośći i Władzy. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wf Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

**** Chrzest Prawdy

Comments are closed.