Im bardziej czyste jest wasze serce, tym wyższe miejsce w Niebie.


Luty  10  2021

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomien, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg  Ojciec mówi : ” Są to czasy, kiedy coraz więcej cywilnych praw,

będzie skierowanych przeciw indywidualnej wolności.

Pamiętajcie, żadne prawo nie może wam zabronić tego, co przyjmuje

wasze serce.

Dlatego, przestrzegajcie Moich Przykazań i kochajcie Mnie ponad

wszystko, a bliżniego swego, jak siebie samego.

Taka jest definicja waszego zbawienia.

Wszystko inne jest bez znaczenia, gdyż przemija.

Im bardziej czyste jest wasze serce, tym wyższe miejsce w Niebie.

Kiedy uwalniacie swoje serca  ze spraw światowwych, wtedy stajecie

się coraz bardziej święci. „

+++

2  LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 2 : 21 – 22

” Jeśliby więc ktoś oczyścił siebie samego z tego wszystkiego, bedzie naczyniem

zaszczytnym, poświęconym, pożytecznym dla właściciela,, przygotowanym do

kazdego, dobrego czynu ”

++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.