Im głębsza miłość, tym głębsza ufność.


Luty  12  2021

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca. Bóg Ojciec mówi : ” Miara waszej ufności

do Mnie jest odzwierciedleniem waszej miłości.

Im głębsza miłość, tym głębsza ufność.

Im silniejsza miłość, tym silniejsze są modlitwy. „

Comments are closed.