Archiwum dla Luty, 2021

Luty  19  2021

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widze Wielki Płomien, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci, kiedy składacie jakąś godną ofiarę,

ugruntowaną w Swiętej Miłości, to znaczy, że budujecie bezpieczny

dom osobistej świętości. 

W oknach tego domu, wyrażnie widać to, co wymaga poprawy, żeby

ten dom mógł się Mnie podobać.

Jest to udział w zwycięztwie, podczas pielgrzymki do własnego zbawienia.

Czasami okna tego domu są zamazane z powodu atrakcyjnych próżności

tego świata. Wtedy musicie oczyścic okna w drodze zwiększonych wysiłków

do życia w świętości.

Zabezpieczanie domu osobistej świętości, to ludzkie zadanie.

Więc doceniajcie okazje, których wam dostarczam , żeby uczynić swoje

 ofiary godnymi.

Jeszcze raz przypominam, miejcie na uwadze stan fizyczny Swiątyni

Ducha Sw. – którą jest wasze ciało. „

++++

2  LIST  DO  TESSALONICZAN

rozdz. 2 : 13 – 15

”  Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana,

że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie Ducha i wiare

w Prawdę.

Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelli, abyście dostąpili Chwały Pana

naszego Jezusa Chrystusa. Przeto bracia, stójcie  niewzruszenie i trzymajcie się

Tradycji, o których byliście pouczeni albo żywym słowem, albo za pośrednictwem

naszego listu. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy