Pozwólcie, żeby relacje ze Mną, były waszym największym skarbem.


Luty  6  2021

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Pozwólcie, zeby relacje ze Mną, były waszym

największym skarbem.

Większość ludzi zajmuje sie swoimi, ziemskimi sprawami i nie pozwala,

żebym był w centrum ich serc.

Niektórzy myślą, że wystarczy zwrócić się do Mnie w ostatnim momencie

swojego życia, żeby być zbawionym.

Lecz oni nie biorą pod uwagę faktu,że wielu umiera niespodziewanie 

i już nie ma czasu na nawrócenie.

Również prawdą jest, że wielu z nich żyje do końca w grzechu, co pomniejsza

ich radość w Niebie.

Tak wielu żyje w ten sposób, pozwalajac, żeby los zdecydował o ich

wieczności.

Tacy ludzie pozwalają, żeby wyślizgiwał się obecny moment, bez żadnego

inwestowania w życie wieczne.

Lecz Ja przypominam wam, że czas jest darem, który należy wykorzystywać

prowadząc życie skierowane na Mnie.

Nie pozwólcie, żeby jakieś światowe sprawy górowały na waszą miłością

do Mnie i bliżniego swego.

Taka jest Niebiańska Mądrość. „

+++

LIST  SW.  JAKUBA

rozdz. 3 : 13 – 18

” Kto spośród was jest mądry i rozsądny, niech wykaże się w swoim nienagannym

postępowaniu, uczynkami dokonanymi z łagodnością, właściwą mądrości !

Natomiast, jeżeli żywicie w sercah waszych gorzką zazdrość i sklonność do kłótni,

to nie przechwalajcie się i nie sprzeciwiajcie się klamstwem Prawdzie !

Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa

i szatańska.

Gdzie bowiem zazdrość i rządza sporu, tam też nieład i wszelki występek.

Mądrość zaś zstępująca z góry, jest przede wszystkim czysta, dalej, sklonna do zgody,

ustępliwa, posluszna, pełna miłosierdzia i pełna owoców, wolna od względów

ludzkich i obłudy.

Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) _ czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.