Swięta Miłość udziela duszy mocy, proporcjonalnie do jej wysiłków…


Luty  20  2021

Publiczne

Ponownie Ja widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako Serce

Boga Ojca. Bóg Ojciec mówi : ” Im silniejsza jest Swięta Miłość

w waszych sercach, tym mocniejszy jest dom osobistej świetości.

Swięta Miłość udziela duszy mocy, proporcjonalnie do jej wysiłków

do życia dla Mojej przyjemności.

Wszelkie wysiłki są na tyle godne , na ile pozwala Swięta Miłość

w sercu.

Zwsze miejcie swoje serca i oczy skoncentrowane na Mojej Bożej

Woli.

Moją Woą jest, żebyście kochali Mnie ponad wszystko i bliżniego

swego jak siebie samego.

Waszą siłą jest pogodzenie się z własnymi krzyżami.

Nie chwalcie się z tego powodu, gdyż w ten sposób pomniejszacie

godność tej ofiary.

Koncentrujcie się na wiekszym dobru, czyli zbawieniu dusz.

Swoim przykładem, uczcie innych jak się poświęcać.

W tych dniach dusze poświęcają wiele czasu i wysiłków. na własne

przyjemności.

Wszelkie medialne i  komercyjne wysiłki, koncentrują się na promowaniu

szczęścia osobistego oraz  różnych  przyjemności.

Lecz te rzeczy wiodą do fałszywego poczucia bezpieczeństwa .

Tylko silne relacje ze Mną, mogą wam  zapewnić prawdziwe bezpieczeństwo.

Pozwólcie, żebym poprowadził was do głębi Mojego Ojcowskiego Serca.

Ten cel stawiam przed wami i do tego celu was wzywam. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 5 : 15 – 17

” Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy.

Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe.

Nie bądżcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest Wolą Pana. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta  Bóg Ojciec.

Comments are closed.