Używajcie swojej wolnej woli do dalszego wspierania Prawdy na świecie.


Luty  8  2021

Publiczne

Ponownie, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Plomien, Ktory rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :  ” Dzieci – nie pozwólcie żeby polityczny kurs

w waszym kraju, *spowodował przemianę waszych serc.

Zawsze brońcie Prawdy.

Używajcie swojej wolnej woli do dalszego wspierania Prawdy na

świecie. 

Każdy z was jest częścią serca świata. Dlatego myślcie tak jak jeden

z Moich Apostołów, stając się  napędzającą siła Swiętej Miłości.

Moje Przykazania chronią was tak dlugo, jak dlugo jesteście Im posluszni.

W ten sposób możemy pracować razem jako pozytywna siła oraz

mieć wpływ na swiat, w każdym obecnym momencie.

Kiedy rano wstajecie, oddajcie się Mnie czyli Swiętej Milości.

Wtedy Ja obejmę was Swoimi Ramionami i pomogę wam odróżnić

dobro od zła.

Wasze midlitwy i Różance łączą was duchowo ze Mną, a nasze wspólne

relacje, stają się decyzdującą siłą w waszym życiu.

Nie szukajcie powodów, żeby się nie modlić.

Weżcie pod uwagę sytuację w waszym kraju.

Módlcie się, żeby znów zapanowała uczciwość i Prawda. „

* USA

+++

PSALM  119

wers. 1 – 16

” Szczęśliwi, których droga nieskalana,

którzy postępują wedlug Prawa Pańskiego.

Szczęśliwi, ktorzy zachowują Jego Upomnienia,

całym sercem Go szukaja;

którzy  nie czynią nieprawości,

lecz kroczą Jego drogami.

Ty na to dałeś Swoje Przykazania,

by pilnie ich przestrzegano.

Oby moje drogi były niezawodne

w przestrzeganiu Twych Ustaw !

Wtedy nie doznam wstydu,

gdy zważać będę an wszystkie Twe Przykazania.

Chcę Ci dziękować szczerym sercem,

gdy  nauczę się wyroków Twej Sprawiedliwości !

Przestrzegać będę Twych Ustaw,

nie opuszczaj mnie nigdy !

Jak mlodzieńiec zachowa ścieżkę swą w czystości ?

Przestrzegając słów Twoich.

Z całego serce swego szukam Ciebie,

nie daj mi zboczyć od Twoich Przykazań !

W sercu swym przechowuję Twą Mowę,

by nie gfzeszyć przeciw Tobie.

Błogosławiony jesteś Panie,

naucz mnie Twoich Ustaw !

Opowiadam swoimi wargami,

wszystkie wyroki Ust Twoich.

Cieszę sie z drogi Twych Upomnień,

jak z wszelkiego bogactwa.

Będę rozmyślał o Twych Postanowieniach

i ścieżki Twe rozważał.

Będę sie radował z Twych Ustaw,

Słów Twoich nie zapomnę. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

 

.

Comments are closed.