objawienia w Ohio i oredzia

Liczba waszych ziemskich dni będzie osądzana na podstawie miłości, jąką mieliście w sercu.


Marzec  30  2021

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Plomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Liczba waszych ziemskich dni , będzie osądzana

na podstawie miłości, jaką mieliście w sercu  każdego przeżytego dnia,

który wam dałem.

A więc, czy swoje dzienne obowiązki wypełnialiście z miłości do Mnie

i innych ?

Czy przestrzegaliście Moich Przykazań z miłości do Mnie i bliżniego

swego ?

Czy prowadziliście cnotliwe i przykładne życie, ale nie po to, żeby

wywołać na innych wrażenie, lecz ze względu na swoją milość

do Mnie ?

Te pytania, każda dusza powinna sobie zadać w czasie rachunku

sumienia. Jest to podstawowe zadanie dla duszy, która chce się dostać

do Nieba.

Jest to fundamentalna sprawa odnosnie życia według Mojej Bożej Woli. „

+++

 

1  LIST  SW.  JANA

rozdz. 2 : 9 – 10

” Kro twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego,

dotąd jeszcze jest w ciemności.

Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się

potknąć. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard-  Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.


Archiwa