Dzisiaj odniesiemy sie do 8 – ego Przykazania.


Lipiec  1  2021

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzisiaj odniesiemy sie do 8-ego Przykazania,

czyli ” Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliżniemu swemu „.

Grzech fałszerstwa i oszczerstwa, profanuje to Przykazanie.

Dusza, która nie rozważa o Prawdzie, uwłacza temu Przykazaniu.,

ponieważ jej serce nie jest miłosierne i używa złego języka.

Wiele dusz, grup społecznych i narodóewww, zostało zniszczonych

w drodze kłamstwa.

Swięta Miłośc musi czuwać nad każdym sercem, po to, żeby słowna

Prawda była zachowana. Jeśli myśli duszy są miłosierne, wtedy

Prawda mówiona jest podtrzymana.

Czyli kiedy dusza ma miłosierne myśli, wtedy nie jest narapona

na pokusę, żeby mówic o kims w sposób niemiłosierny.

Dusza, która narusza to Przykazanie, musi mieć przekonanie

o Prawdzie,po to, zeby móc się nawróić. „

+++

1  LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 3 : 19 – 24

Comments are closed.