Największą przyjemnościa dla Mnie jest nudzielenie ppkoju sercu, które jest niespokojne.


Lipiec   7  2021

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widze Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Największą przyjemnością dla Mnie jrst udzielenie

pokoju łakiemu sercu, które jest niespokojne.

Więc, jeśli serce odrzuci od siebie wszelkie troski, wówczas mogę

je napełnić Moim Niebiańskim pokojem.

Zbyt często dusze do Mnie pryzychodza, koncentrując sie jedynie

na swoich potrzebach, zamaist oferowania modliyw do Mojej

WSzechmogącej Mocy lub próbując się przynajmniej pogodzić

z Moją Bożą Wola.

 Takie serce nie jest gotowe, żeby uszanować Moją Wolę lub docenić

Moje rozwiazanie na jego problemy.

Kiedy sie modlicie albo pielfgzymujecie do  tego miejsca *, nie

myślcie tak bardzo o swoich sprawach, lecz koncentrujcie się na

Mojej Bożej Woli dla was.

Pokochajcie Moją Wole, która zawsze jest dla was najlepsza i wiedzie

do zbawienia.

Ja, jako wasz Niebeski Ojciec, pragnę waszego zbawienia.

Ja nigdy nie opuszczam duszy w potrzebie. Za waszą miłość do Mnie,

odwzajej m sie niewypowiedzianymi łaskami.

O ile Mnie kochacie, to znaczy, że niczego nie iee będziecie sie obawiali,

lecz raczej ufali.  „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  RZYMIAN

rozdz. 8 : 28

Comments are closed.