Archiwum dla 'Oredzia' Kategorii

Luty  22  2018

Publiczne

Znów, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Plomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :” Przychodzę nie po to, żeby straszyć, lecz  żeby

was zachęcić. „

” Ja patrzę w każde serce Mojej Kreacji. Przede Mną, nic się nie

ukryje.

Ja ujawnię wszelkie spiski i ukryte sprawy, które są w sercu świata.

Na tym polega Moje Dominium nad sercem człowieka.

W tych dniach, gwałt, który ogarnął  sercami – to znak tego,

co nadejdzie.

Publiczna manifestacja zła, w tak nieprawdopodobnej, szkolnej

atmosferze, jest dowodem, ze liczy się jedznie to, co jest w sercu.

To, co człowiek w drodze wyboru, uważa za prawdę – ma swoje

odbicie w otaczającym go świecie.

Przychodząc do świata jako Swiatlo Prawdy, gorąco namawiam

każdą duszę do powrotu do Prawdy, którą jest zawsze Swięta Miłość. 

Ja patrzę jedynie w serce i osądzam tylko to, co w nim jest.

W sferze politycznej, ekonomicznej, w mediach masowych et cetera,

 widzę wiele serc, które oponują Mojemu Zwycięztwu Prawdy.

Ludzkie życie utraciło swoje znaczenie.

To wszystko, rozpoczęło się od aborcji, czyli od kompromisu wobec

Prawdy.

Tak długa jest droga do powrotu do Prawdy.

Proszę, żebyście przyswoili sobie w swoich sercach Moje Słowa.

Pozwólcie, żeby wasze serca uległy przemianie w tym obecnym

momencie. ,,

+++

1- szy  LIST  SW.  JANA

rozdz. 3 :  19 - 24

,, Po tym poznamy że jesteśmy z Prawdy i uspokoimy

przed Nim nasze serca. A jeśli nasze serce oskarża nas,

to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko.

Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność

wobec Boga,

i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego,

ponieważ zachowujemy Jego Przykazania i czynimy to,

co się Jemu podoba.

Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w Imię

Jego Syna, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie tak,

jak nam nakazał.

Kto wypełnia Jego Przykazania, trwa w Bogu a Bóg w nim,

a to, że trwa w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ) Ignatius Press - Revised

Version Standard - Second Catholic Edition ) - czyta Bóg Ojciec.

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy