Archiwum dla 'Oredzia' Kategorii

Sierpień  7  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzisiejszy świat najbardziej potrzebuje

rozpoznania oraz wiary w Prawdę.

Prawdą jest posłuszeństwo Moim Przykazaniom, gdyż bez tego,

dusze są stracone i codziennie, w każdej sekundzie – ześizgują się

do potępienia.

Zaprzeczać tej Prawdzie -  to znaczy zaprzeczać zbawieniu.

Dzisiaj, większością świata rządzi Szatan.

Dlatego świat jest w stanie tak ogromnego zamieszania.

Z tego powodu, odróżnianie dobra od zła jest dzisiaj ważniejsze

niż pokarm, schronisko lub jakakolwiek inna życiowa konieczność.

Podstawą wiecznego szczęścia jest zbawienie.

Wszystko inne przemija.

Obecny moment zdarza sie tylko raz.

Lecz każdy obecny moment, dostarcza okazji do zbawienia.

Akceptujcie wszystko, co przychodzi do was w każdym obecnym

momencie, gdyż jest to konieczne dla waszego zbawienia.”

+++

LIST SW.  PAWLA  DO  GALATOW

rozdz. 6 : 7 – 10

” Nie ludżcie się, Bóg nie dozwoli z Siebie szydzić.

A co człowiek sieje, to i żąć będzie. Kto sieje w ciele swoim – jako plon ciała

zbierze zagładę; kto sieje w Duchu – jako plon Ducha – zbierze życie wieczne.

W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać

plony, o ile w pracy nie ustaniemy.

A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym

braciom w wierze.”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy