Archiwum dla 'Oredzia' Kategorii

Pażdziernik  19  2017

Publiczne

Po raz kolejny widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako Serce

Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Ja jestem Panem – Stwórcą każdego obecnego

momentu : 

minionego oraz przyszłego momentu.

Ja kreuję czas po to, żeby Moje dzieci przyciągnąć do Mojego Serca.

Ja kreuję każdą sytuację  – każdy ludzki czynnik – żeby do tego

doprowadzić.

Każdy moment dostarcza okazji do zwycięztwa lub porażki.

Zwycięztwo oznacza jedność z Moją Bożą Wolą.

Zaś porażka, jest człowieczym wyborem, który jest miły dla świata

i ludzi.

Ja nie mogę zakończyć tej wojny, dopóki wszyscy, którzy są w nią

uwikłani, nie wybiorą życia według Mojej Woli – czyli Swiętej Miłości.

Chciałbym was ostrzec o jeszcze większej wojnie, o ile serca się nie

zmienią.

Jeśli ta wojna się wydarzy – nie będzie nigdzie na świecie bezpiecznego

miejsca.

Ja znam serce człowieka.

On nie zrezygnuje ze swoich ambicji lub chęci do kontrolowania,

tylko dlatego, że Ja o to proszę.

Ja oferuję wiele znaków, żeby człowiek nie próbował żyć beze Mnie.

Już dobiega końca czas na słuchanie lub pozytywną reakcję. 

Odnawiajcie swoje poczucie dobra i zła.

Proście Mnie o pomoc podczas wybierania dobra.

Nie marnujcie więcej czasu. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 5 : 15-18

” Baczcie więc pilnie jak postępujecie;

nie jak niemądrzy, ale jako mądrzy.

Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe.

Nie bądżcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie

zrozumieć, co jest Wolą Pana.

A nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną

rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press

- Revised Version Standard – Second Catholic Edition )

- czyta Bóg Ojciec.

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy