Archiwum dla 'Oredzia' Kategorii

Listopad  9  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” W tych czasach, zło jest preferowane.

Powodem jest człowiek, który żyje wyłącznie dla siebie i absolutnie

nie stara się o to, żeby sprawić Mnie przyjemność.

Nie można porównać relacji ze Mną, do jakichkolwiek ziemskich

przyjemności.

Ja pragnę z całego serca bliskości człowieka, każdego człowieka.

Niestety Szatan, usunął tego rodzaju pragnienie z serca świata.

W każdym obecnym momencie, nieodłączną sprawą są troski światowe.

Człowiek pogubił się w swoich problemach, głównie z powodu braku

ufności w Moją Opatrzność.

Żeby móc Mnie poznać, musicie zrozumieć Moją Miłość, która

jest pod każdym względem doskonała.

Jest to ta sama miłość, która wzywa grzesznika do nawrócenia.

Ta sama miłość, pomaga duszy w jej problemach.

Modlitwa jest drogą do coraz głębszej miłości i ufności we Mnie.

Modlitwa zmienia stan rzeczy.

Dlatego dzisiaj, proszę każde z Moich dzieci, żeby potraktowały obecny

moment jako okazję, żeby w drodze pełnej ufności modlitwy – zbliżyć się

do Mnie.

Każdy moment może być uświęcony, jeśli codziennie rano dobrowolnie

powierzycie swój dzień Mnie.

W ten sposób, cały dzień staje się modlitwą. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  FILIPIAN

rozdz. 4 : 4 – 7

” Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam, radujcie się !

Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność.

Pan jest blisko ! O nic już się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie,

wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem !

A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc

i myśli w Chrystusie Jezusie. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy