objawienia w Ohio i oredzia

Archiwum dla 'Maureen Sweeney-Kyle' Kategorii

gru 17th, 2010

Grudzień  17  2010

Swięty Piotr mówi :  ” Chwała Jezusowi  „.

” Nadchodzi pora, kiedy każda dusza będzie musiała stanąć w obliczu

Prawdy, czyli  zrewidować własną pozycję przed Bogiem.

W tym czasie,  niezależnie czy będzie to łaska oświecenia czy też   Sąd

Ostateczny – sprawą liczącą się  – będzie  reakcja  duszy na każdą pokusę .

Dusza będzie sądzona z tego,  w jakim stopniu  jej serce upodobniło się

do Swiętej Miłości.

Jeśli dusza wykorzystała  swoje zmysły w celu popełniania  jakichkolwiek

grzechów nieczystości  albo swojego języka  do niszczenia czyjejś reputacji,

 wtedy będzie pociągnięta do odpowiedzialności.

Jeśli było jej (duszy) dane jakieś poważne stanowisko lub władza ,

a ona  to wykorzystała wyłącznie do osiągnięcia własnych korzyści ,

jednocześnie  depcząc po prawach , które przysługują innym ,

wówczas będzie za to odpowiednio sądzona.

Ci, którzy pochopnie osądzają Niebiańską Misję w tym miejscu , a przez

to opóżniają propagowanie Różańca za Nienarodzonych – będą mieli

ujawnione, jak wiele maleńkiego życia zmarnowano z powodu ich

nieprawości.

Nikt nie powinien zbyt lekko traktować swojego obowiązku , jakim

jest szukanie prawdy oraz  życie według  niej.

Nie podejmujcie decyzji zdając się wyłacznie na opinie , które najbardziej

odpowiadają stylowi waszego życia.

Otwórzcie serca na Prawdę i według Prawdy żyjcie,  a jest nią  Swięta

Miłość.

Wtedy, będziecie mieli mniej grzechów, za które będziecie musieli

odpowiadać.”

 

 

 

 

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy

You are currently browsing the archives for the Maureen Sweeney-Kyle category.

Archiwa