Archiwum dla 'Oredzia' Kategorii

Styczeń  10 2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Pokój przychodzi do serca wtedy, gdy dusza wyrzeka

się wszystkiego dla Mnie.

Niespokojne serce – to owoc egoistycznych ambicji.

Serce, pełne niepokoju – nie ufa Mnie i Mojej Opatrzności. Takie serce,

nieustannie dąży do tego, co mu się nie należy.

Złym owocem egoizmu, jest brak pokoju w otoczeniu takiego serca.

Egoistyczne ambicje – oponują dobru, do które inni dążą.

Takie serca mają wielkie aspiracje odnośnie egoistycznych planów

i coraz większej władzy.

W waszym kraju*, jest to ewidentna sprawa w Iżbie Reprezentantów

u tych, którzy nie tylko nie przyjmują do wiadomości, że dokonuje się dobro,

lecz nawet chcą wszelkie dobro powstrzymać, dopóki oni sami nie będą

mieli w tym większego udziału.

Tacy liderzy oglądają się jedynie na własną dumę.

Dzieci – nie możecie popierać tak wypaczonego myślenia i egoistycznych

ambicji.

Dobrzy liderzy służą tym, których reprezentują – a nie sobie. „

* USA

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 5 : 6 – 11

” Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te grzechy,

nadchodzi gniew Boży na buntowników. Nie miejcie więc z nimi nic

wspólnego !

Niegdyś bowiem byliście ciemnością , lecz teraz jesteście światłością

w Panu ; postępujcie, jak dzieci światłości !

Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość

i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu.

I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując

ich nawracajcie. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard

- Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy