Archiwum dla 'Oredzia' Kategorii

Lipiec  3  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :  „ Zewnętrzni agitatorzy wszczynają anarchię

w waszym kraju * i na świecie.

Są to wstępne, początkowe działania, które doprowadzą do Jednego

Porządku Swiatowego i panowania Antychrysta.

On będzie obiecywał przywództwo, które przywróci porządek i pokój,

lecz jego słowa, znaki i cuda, wprowadzą was Moje dzieci w ciemności.

Bądżcie lojalni do Moich Przykazań.

Tylko wtedy będziecie ostrożni podczas wybierania Prawdy.

Nie miejcie żadnych bogów przede Mną .

Nie obawiajcie się tego, że jesteście mniejszością.

Zawsze brońcie Prawdy. Ja będę z wami.

Nie popierajcie w ślepo jakiejś nowej doktryny lub lidera, który jest

w opozycji do Mnie – Jednego Prawdziwego Boga.

Anarchia to bilet do ograniczenia waszej wolności, gdyż odebranie 

praw i umieszczenie wszystkich w pajęczynie zamieszania – to plan

Szatana.

Nie dajcie się oszukać. Szatan doprowadzi do fałszywej wolności,

czyli utraty bezpieczeństwa.

Uczcijcie Prawdę Moich Przykazań.

Anarchia wiedzie prosto w objęcia Szatana. „

* USA

+++

2 – GI  LIST  SW.  PAWLA  Do  TESALONICZAN

rozdz.  2 : 9 – 12

” Pojawieniu się Jego, towarzyszyć będzie działanie Szatana, z całą mocą, wśród

znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych,

którzy giną – ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia.

Dlatego Bóg dopuszcza działanie na  nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu,

aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie – ale upodobali sobie

nieprawość. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy