objawienia w Ohio i oredzia

Archiwum dla 'Zycie Duchowe' Kategorii

GRUDZIEN  6  2008

ANIOL  EZRA  PRZYCHODZI. Mówi : „Chwała Jezusowi „.

Następnie dyktuje kolejne medytacje :

                                 T A J E M N I C A    B O L E S N A

I.  Agonia Jezusa w Ogrodzie Oliwnym

    ————————————————–

” Nawet Syn Boży w sposób kompletny i doskonały , poddał się

Bożej Woli Swojego Ojca.

W Gesemanii – Jezus w Bożej Miłości zrezygnował ze Swojej

Woli na rzecz Wiecznej Bożej Woli  i uczynił to bez żalu .

On nie miał poczucia wyższości i nie chciał  prosić Ojca

o powstrzymanie tych śmiertelnych cierpień, które na Niego

czekały.

I w rezultacie – pogodził się z Wolą Swego Ojca.

Choć czasami Boża Wola jest pelna goryczy, to jednak nigdy

nie jest pozbawiona pocieszenia.

Gdy Jezus zaakceptował Boża Wolę – natychmiast przyszedl

do Niego Anioł, żeby Go pocieszyć. „

II.  Biczowanie Pana Jezusa.

      ———————————-

” Z chwilą , gdy w Ogrodzie Jezus przyjął Wolę Ojca ,  On już

 więcej nie oglądał się wstecz  i  nigdy nie żałował.

Poddał się ciosom biczowania, wiedząc że  dobro wielu  dusz

zależy od Jego poddania się Bożej Woli w Imię Bożej Miłości. ”  

 III.  Jezus przyjmuje koronę cierniową.

          ————————————————-

” Upokorzenie, które znosił Jezus w momencie ,  gdy Mu nałożono

koronę z cierni – można jedynie wytrzymać bez narzekania  w

drodze głębokiej pokory.

W tej tajemnicy – miłośc i pokora najbardziej się uwidoczniły ,

bo przecież  Jezus mógł powstrzymać Swoje cierpienia w każdej

chwili..

Lecz Jego miłość dla Woli Ojca  na to nie pozwoliła. „

IV.  Jezus niesie Swój Krzyż

       ———————————

: Jezus wiedział, że każdy upadek i każdy ból , będzie wykorzystany

przez Ojca w Niebie dla dobra dusz.

Pod ciężarem Krzyża – Jezus stał się instrumentem Bożej Woli Ojca.

Każdy następny krok był krokiem wiodącym do głębi Bożej Miłości.”

V.  Ukrzyżowanie Pana Jezusa.

     ————————————–

” To nie gwożdzie trzymały Jezusa na Krzyżu , lecz Jego Miłość dla

Woli Ojca w obecnym momencie.

On mógł w każdej chwili zejść z Krzyża , lecz  mimo wszystko -zachowal

 w Swoim  Sercu głęboką miłość do Wiecznej Bożej Woli. 

 

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy

You are currently browsing the archives for the Zycie Duchowe category.

Archiwa