Archiwum dla 'Modlitwy' Kategorii

GRUDZIEN  8  2008

ANIOL  EZRA  PRZYCHODZI.  Mówi : ” Chwała Jezusowi „.

Nastepnie podyktował kolejne medytacje :

                                  T A J E M N I C A    C H W A L E B N A

I.  Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

    ———————————————-

” Triumfalne Zmartwychwstanie  Pana – oznaczało jawne

 Zwycięztwo nad grzechem i śmiercią.

On w tym momencie  otworzył Bramy do Nieba dla wszystkich

ludzi i wszystkich narodów.

Jezus mógł się ukazać w swoim Chwalebnym Zmartwychwstaniu

wszystkim, którzy byli przeciwni Jego publicznemu nauczaniu.

Lecz  to było Wolą Bożą Ojca , żeby ukazał się tylko tym, którzy

Go kochali. 

Zawsze Boża Wola respektuje oraz jest obecna w sercach tych,

którzy okazują miłość Jezusowi. „

II.  Pan Jezus się wznosi do Nieba.

      ——————————————

” Odejście Pana było chwalebnym i zwycięzkim powrotem do

Nieba. Zwycięztwo nastąpiło w Bożej Woli  oraz przez Bożą

Wolę Wiecznego Ojca.

Wieczny Ojciec przyjął Swego Syna z czystą miłością ,  taką ,

jakiej człowiek nigdy nie poznał  i prawdopodobnie  nie pozna.

Cykl wydarzeń związany z Boża Miłością został skompletowany,

pokorne Narodziny – przeszkody w Misji Ewangelizacyjnej –

Męka i Smierć – Zmartwychwstanie  i ostatecznie – Triumfalny

Powrót Jezusa do Nieba.

Każdy ten moment był wypelnieniem Boga Bożej Woli. „

III.   Zesłanie Ducha Sw.

          ————————–

” Nagle – wczesny Kościól został wzmocniony mocą Ducha Sw.

co było zgodne z Bożą Wolą.

Strach opuścił serca  Apostołów i oni nie bali się głosić Dobrej

Nowiny. Dzisiaj Boża Wola za pomocą tych orędzi , stara się

dostrzec do świata , który tonie w samolubnej miłości.

Lecz wielu nadal odtrąca wyciągniętą Rękę , powołując się na

innych i zasłaniając  tym, że najpierw musi być to uznane. „

IV.   Wniebowzięcie Najświętszej Maryi .

         ————————————————-

” Ojciec Wieczny zezwolił, żeby Maryja , która żyła w kompletnej

i doskonałej Bożej Miłości – została wzięta do Nieba razem z ciałem

i duszą.

Ona była w tak bliskiej jedności z  Wolą Ojca, że już więcej Ojcowska

Miłość nie mogła znieść separacji , związanej z czasem i przestrzenią. „

V.  Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi.

       ——————————————————————

” W Niebie Maryja wstępuje na Tron – który jest  całkowicie słusznym

dziedzictwem  dla Niej – jako Królowej  Nieba i ziemi.

Jej koroną jest – Wieczna Boża Wola Ojca – zaś Tronem – jedność

Niepokalanego Serca  z Sercem Wszelkiej Miłości – czyli z Sercem 

Boga Ojca. ”     

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy