objawienia w Ohio i oredzia

Posłuszeństwo wobec wszystkich Moich Przykazań jest kluczem do pokoju na świecie.”


12 lipca 2021 r.
Publiczne
Bóg Ojciec
Po raz kolejny ja (Maureen) widzę Wielki Płomień, który poznałam jako Serce Boga Ojca. On mówi: „Dzieci, kiedy modlicie się o pokój na świecie, wasza modlitwa powinna zawierać przekonanie sumienia w sercu świata.* Dopóki ludzkość nie będzie w stanie dokładnie rozróżnić dobra od zła, nie będzie w stanie podejmować sprawiedliwych decyzji, które będą miały wpływ na cały świat. W tym celu dałem ludzkości Dziesięć Przykazań. Posłuszeństwo wobec wszystkich Moich Przykazań jest kluczem do pokoju na świecie.”

„Konieczne jest, aby każdy niuans każdego Przykazania został zrozumiany.** To jest sposób rządzenia waszą ziemską egzystencją. Wiedza o tym niesie ze sobą odpowiedzialność, by żyć zgodnie z nią. Ożywiajcie Moje Przykazania w waszym codziennym życiu. Bądźcie przykładem dla tych, którzy was otaczają, waszych wysiłków w świętości. Czynić tak, to odpowiedzieć na Moje wezwanie do sprawiedliwego życia.”

Przeczytaj Kolosan 2:6-7+

Pełnia życia w Chrystusie

Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim żyjcie, zakorzenieni i zbudowani w Nim, utwierdzeni w wierze, tak jak was nauczono, obfitując w dziękczynienie.

+ wersety Pisma Świętego poproszone o odczytanie przez Boga Ojca. (Uwaga: wszystkie fragmenty Pisma podane przez Niebo odnoszą się do Biblii używanej przez wizjonera. Ignatius Press – Biblia Święta – Revised Standard Version – Drugie wydanie katolickie).

* Modlitwa przekazana 28 września 2001 roku (https://www.holylove.org/message/1417/):

„Ojcze Niebieski, w tym czasie światowego kryzysu, pozwól wszystkim duszom odnaleźć swój pokój i bezpieczeństwo w Twojej Boskiej Woli. Daj każdej duszy łaskę zrozumienia, że Twoja Wola jest Świętą Miłością w obecnej chwili.”

„Dobrotliwy Ojcze, oświeć każde sumienie, aby zobaczyło sposoby, w jakie nie żyje w Twojej Woli. Udziel światu łaski do zmiany i czasu, w którym może to uczynić.

Amen.”

**Odczytaj Orędzia wygłoszone w dniach 24 czerwca – 3 lipca 2021 r. na stronie www.holylove.org/messages/Archiwa