Jeden Porządek Swiatowy odsłania drogę Antychrystowi.


Listopad  14  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Jeden Porządek Swiatowy odsłania drogę 

Antychrystowi.

Pełen bezprawia ( Antychryst) pragnie pojedynczego przywództwa

dla wszystkich ludzi i każdego narodu, ponieważ w ten sposób,

będzie mógł ściągnąć każdą duszę do potępienia.

Nie traćcie poczucia ze swojej narodowej dumy.

Nie popierajcie otwartych granic. Bez zabezpieczonych granic,

stracicie Amerykę.

Bądżcie dumni z prawa i porządku, które gwarantują wam bezpieczeństwo,

gdyż bez tego, macie jedynie anarchię.

Szanujcie siebie wzajemnie, prowadząc życie w posłuszeństwie wobec

prawa.

Zwracajcie uwagę na to, dokąd was prowadzi progresywny liberalizm.

Bądżcie na nowo dumni z Ameryki, jako wolnego kraju przed Bogiem,

dopóki jest jeszcze czas.

Ja mówię dzisiaj w tym miejscu *, żeby przedrzeć się przez mgłę liberalizmu,

która osiada na sercu świata.

Bądżcie odważni i trzymajcie się razem w modlitwie i  sprawiedliwości.

Taka jest droga do zwycięztwa.

Nadzieją dla świata jest wasz modlitewny wysiłek, który doprowadzi do

zwycięztwa w Bojażni Bożej. „

+++

* Miejsce Objawień w North Ridgeville – 37137 Butternut Ridge OH

+++

2  LIST  SW. PAWLA  DO  TESALONICZAN

rozdz. 2 : 9 – 12

” Pojawieniu się jego będzie towarzyszyć działanie Szatana, z całą moca,

wśród znaków i fałszywych cudów – działanie z wszelkim zwodzeniem ku

nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości Prawdy,

aby dostąpić zbawienia.

Dlatego Bóg dopuszcza działanie an nich oszustwa,

tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni  wszyscy, którzy nie uwierzyli

prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. ”

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  KOLOSAN

rozdz. 2 : 8 – 10

” Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę, przez tę filozofię,

będącą czczym oszustwem, oparta na ludzkiej tylko tradycji,

na żywiołach swiata, a nie na Chrystusie.

W Nim bowiem mieszka cała pełnia Bóstwa, na sposób ciała. ”

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  RZYMIAN

rozdz. 16 : 17 – 18

” Proszę was jeszcze bracia, strzeżcie się tych, którzy wzniecają spory

i zgorszenia przeciw nauce, którą otrzymaliście.

Tacy bowiem ludzie nie Chrystusowi służą, ale własnemu brzuchowi,

a pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą serca prostaczków. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.